นพ. สิโรช ศรีสวัสดิ์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2515
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศสหรัฐอมริกา
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค