ผศ.นพ. ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคระบบทางเดินอาหาร, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
- Clinical Fellow, Hepatic Hemodynamic Laboratory, Liver Unit Hospital Clinic, Barcelona, ประเทศสเปน, 2556
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sun114:00 - 17:0014:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค