ทพ. สิทธิพร เทพบรรเทิง

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขาปริทันตวิทยา, ประเทศไทย, 2540
+ See More
Day Time Location
Mon213:30 - 19:3013:3019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:30 - 19:3013:3019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค