รศ.นพ. สิทธิพร อรพินท์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2523
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- แผลที่ได้รับบาดเจ็บ
- ศัลยกรรมตกแต่งทางกระดูก
+ See More
Day Time Location
Mon209:30 - 13:0009:3013:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Mon213:00 - 15:3013:0015:30Joint Replacement Center (BIC 20D)
Tue309:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue313:00 - 15:3013:0015:30Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed409:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed413:00 - 15:3013:0015:30Joint Replacement Center (BIC 20D)
Thu509:30 - 13:0009:3013:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu513:00 - 15:3013:0015:30Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค