รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ), ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- FRCST (Urol), ประเทศอังกฤษ, 2537
- FRCS (Glasg), ประเทศอังกฤษ, 2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก, ค่า PSA ผิดปกติ, การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้กล้องส่อง, การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้หุ่นยนต์
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค