ผศ.พญ ศิวะพร ไชยนุวัติ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, สหรัฐอเมริกา, 2547
- สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2548
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Gastroenterology & Hepatology, Yale University, New Haven, Connecticut, สหรัฐอเมริกา, 2544-2547
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล,
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hepatology, Liver Transplant
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 19:3017:0019:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค