พญ. ศกุนตลา วิลาศรัศมี

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellow in Neurology, SUNY Upstate Medical University, New York, สหรัฐอเมริกา 2000-2001
- Research Fellow in Surgery, SUNY Upstate Medical University, New York, สหรัฐอเมริกา 2001-2002
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Cytogenetics Laboratory, Columbia University, Columbia Presbyterian Campus, New York, 2000
- Certificate of Achievement in Introductory Course on Field Epidemiology, International Field Epidemiology Training Program, Thailand, 2003
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- HIV
- Uro-Gynecology
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค