นพ. สม อนันตภากรณ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 17:0008:0017:00Children Center (BIC 17A)
Tue308:30 - 17:0008:3017:00Children Center (BIC 17A)
Wed408:00 - 17:0008:0017:00Children Center (BIC 17A)
Thu508:00 - 17:0008:0017:00Children Center (BIC 17A)
Fri608:00 - 17:0008:0017:00Children Center (BIC 17A)
Sun109:00 - 14:0009:0014:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค