นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาวิชาเกี่ยวกับโรคปอดและทางเดินหายใจ, Tulane Medical Center, LA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sun108:00 - 16:3008:0016:30Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค