นพ. สมเกียรติ ศิริวิมลมาส

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยา, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา:
- รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาทวิทยา, 2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Neurovascular Disease, รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาทวิทยา
+ See More
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค