รศ.นพ. สมลักษณ์ จึงสมาน

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 - 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endocrinology & Metabolism, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 - 2547
- Fellowship program in the Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension Research, Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554 - 2555
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
- โรคเบาหวาน และโรคอ้วนลงพุง
- โรคต่อมไธรอยด์ และความผิดปกติทางฮอร์โมน
- อายุรศาสตร์ และโรคความดันโลหิตสูง
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค