นพ. สมนึก อร่ามเธียรธำรง

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์, ประเทศไทย, 2534
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคภูมิแพ้
+ See More
Day Time Location
Mon216:00 - 19:3016:0019:30ENT Center
Tue316:00 - 19:3016:0019:30ENT Center
Sat708:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Sat713:00 - 19:3013:0019:30ENT Center
Sun116:00 - 19:3016:0019:30ENT Center
ศูนย์รักษาโรค