นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- Acetabulum and Pelvic Trauma, ประเทศเยอรมัน, 2541
- Spine and Total Joint Replacement, UCLA, สหรัฐอเมริกา, 2543
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Endoscopic Spine Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Spine
- Total Joint Replacement and Trauma Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค