รศ.พญ. สมศรี พิทักษ์กิจรณกร

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Ultrasound in Ob&Gyn, National Center for Fetal Medicine, University Hospital of Trondheim, Norway, 2548-2549
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Meternal Fetal Medicine
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Obstetric Ultrasound
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค