นพ. สมยศ คงเดชาเลิศ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2532
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 17:0007:0017:00Children Center (BIC 17A)
Tue307:00 - 07:3007:0007:30Children Center (BIC 17A)
Tue308:30 - 17:0008:3017:00Children Center (BIC 17A)
Wed407:00 - 17:0007:0017:00Children Center (BIC 17A)
Thu507:00 - 17:0007:0017:00Children Center (BIC 17A)
Fri607:00 - 17:0007:0017:00Children Center (BIC 17A)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค