นพ. ทรงภูมิ เบญญากร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
แพทย์ประจำบ้าน:
- จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Scholar in Attention Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD), MIND Institute, University of California Davis Health System, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557 - 2559
+ See More
Day Time Location
Sun108:00 - 20:0008:0020:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค