ทพ. ทรงวุฒิ ธนาคุณ

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
การศึกษาหลังปริญญา:
- ปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2535
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Implantology
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:3013:0016:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค