ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
- สาขากุมารศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
- สาขาศัลยศาสตร์ทารกแรกเกิด, ประเทศอังกฤษ, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยกรรมที่เกี่ยวกับตับและน้ำดีของเด็ก, ประเทศอังกฤษ, 2533
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Surgery
- Pediatric Surgical Oncology
- Pediatric Urology
+ See More
Day Time Location
Sat710:30 - 11:3010:3011:30Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค