นพ. สรยุทธ ชำนาญเวช

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Research Fellow in Neurosurgery, Brigham & Women Hospital and Children Hospital, Harvard Medical School, Boston, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cerebrovascular
- Spinal Instrumentation
- Endoscopic Spine Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค