นพ. สเปญ อุ่นอนงค์

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา:
- Neuropsychiatry, Institute of Neurology, National Hospital, London, อังกฤษ, 2535-2536
- Behaviour Therapy, Institute of Psychiatry, National Hospital, London, อังกฤษ, 2536-2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Insomnia
- Smoking Cessation
- Panic Disorder
- Phobia, OCD
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค