นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Adult Reconstructive Surgery and Total Joint Replacement, Stanford University Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2547-2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Minimally invasive joint replacement
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค