พญ. ศรีประภา เหมชะญาติ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2529
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค