ศ.คลินิก พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2524 - 2527
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2533
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, ประเทศไทย, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิก, มหาวิทยารังสิต
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค