พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
- สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม, ประเทศไทย, 2556
การศึกษาหลังปริญญา:
- Rheumotology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2552-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Ultrasound Guided Aspiration / Injection
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Tue312:30 - 16:3012:3016:30Medical Clinics (BIC 15B)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sun108:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค