ทพ. สุขุม ธีรดิลก

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค