รศ.นพ. สุเมธ ธีรรัตน์กุล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
Certificate in Surgery Children Hospital of Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Surgery, Children Hospitl of Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535
(Certificate Visiting Scholar in Surgery, Children Hospital of Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- Liver Transplantation (KYOTO University, Japan, 2000)
- Art and Science of Surgery, American College of Surgeons, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- กุมารศัลยศาสตร์, Liver Transplantatin (Living Related Donor)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- กุมารศัลยศาสตร์, Liver Transplantation, Pediatric Urology และการผ่าตัดโรคลำไส้ไม่มีปมประสาททางรูทวาร โดยไม่ต้องผ่าเข้าทางช่องท้อง
+ See More
Day Time Location
Wed416:00 - 19:0016:0019:00Children Center (BIC 17C)
Thu516:00 - 17:0016:0017:00Children Center (BIC 17B)
Fri616:00 - 17:0016:0017:00Children Center (BIC 17B)
Sat713:30 - 15:3013:3015:30Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค