นพ. สำเริง เนติ

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- Joint Replacement, Spine, UCLA School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2539
- Hand and Microsurgery, UCLA School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2539
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
- ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
- ผ่าตัดทางมือและจุลศัลยกรรม (UCLA School of Medicine)
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
- ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
- ผ่าตัดทางมือและจุลศัลยกรรม
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Mon213:00 - 15:0013:0015:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed413:00 - 15:0013:0015:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri613:00 - 15:0013:0015:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค