ผศ.พญ สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2510
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยา-รังสีรักษา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2517
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, University of Cincinnati, ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การรักษามะเร็งโดยไม่ผ่าตัดเอาอวัยวะออก เพื่อยังคงคุณภาพของชีวิต โดยการฝังแร่ และฉายรังสีโดยเทคนิคต่าง ๆ เช่น 3D – CRT, IMRT, VMAT
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค