นพ. ศุภชัย นิลดำ

Specialty: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, ประเทศไทย, 2550 - 2553
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2553
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค