นพ. สุภกิจ ขมวิลัย

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Advanced lower GI endoscopy (Colonoscopy)
- Anorectal operation
+ See More
Day Time Location
Sun110:00 - 12:0010:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค