นพ. สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2531
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Transplantation, Vascular, โรคตับและถุงน้ำดี และ การผ่าตัดช่องท้องด้วยกล้อง
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค