พญ. สุพาพรรณวดี ฟู่เจริญ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, พัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลศิริรราช, ประเทศไทย, 2547 - 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, ประเทศไทย, มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2554
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, ประเทศไทย, 2555
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Visiting scholar in the Adolescent Medicine Program, University of California, San Francisco, USA, July 2011 - April 2012
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Autism
- Adolescent Medicine
+ See More
Day Time Location
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sat708:00 - 20:0008:0020:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค