ผศ.พญ สุภาพร โอภาสานนท์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Wound treatment and Surgery, The Wound Treatment and Research Center, Division of Trauma, Department of Surgery, University of California, San Diego Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2553-2554
- Hyperbaric Medicine Observership, International ATMO, Inc. at the Nix Wound Care and Hyperbaric Medicine Center in San Antonio, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Wound Treatment and Surgery
- Hyperbaric Oxygen Therapy
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค