นพ. สุพัฒน์ ทองภูสวรรค์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558
- สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมิติซึม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2561
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประเทศไทย, 2561
การศึกษาหลังปริญญา:
- Rheumatology, University of South Florida, Morsani College of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 - 2560
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Clinical Densitometrist Certification (CCD), The International Society for Clinical Densitometry (ISCD), ประเทศสหร้ฐอเมริกา, 2560
- Musculoskeletal Ultrasound Certification, The Ultrasound School of North American Rheumatologists (USSONAR), เมืองบอสตัน ประเทศสหร้ฐอเมริกา, 2560 
- Musculoskeletal Ultrasound Certification in Rheumatology (RhMSUS), American College of Rheumatology (ACR), ประเทศสหร้ฐอเมริกา, 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคเอสแอลอีหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus Erythematosus, SLE)
- โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis, RA)
- โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ (Ankylosing Spondylitis, AS)
- โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic Arthritis, PsA)
- โรคเกาต์ (Gout)
- โรคเกาต์เทียม (Pseudogout)
- โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis, OA)
- โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun108:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค