รศ.พญ. สุพินดา ชูสกุล

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาโสติ นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา:
- Rhinology & Allergy, University of Chicago, สหรัฐอเมริกา, 2544
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Sinus Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Allergic Rhinitis, Nose and Sinus Disease
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Thu517:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sun108:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Sun113:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค