นพ. สุประพล จันทพันธ์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา, Laryngology
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellow in Laryngology, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552 - 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Laryngology
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Tue317:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sun108:00 - 16:0008:0016:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค