ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2536
- สาขากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- โลหิตวิทยา, มะเร็งวิทยา, St.Jude Children Research Hospital, สหรัฐอเมริกา, 2536-2539
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sat710:00 - 12:0010:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค