นพ. สุรพล หลิมประเสริฐศิริ

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา, Laryngology
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิกข์ ลาริงซ์, ประเทศไทย, 2533
+ See More
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Wed413:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Fri613:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค