นพ. สุรพจน์ เมฆนาวิน

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2530
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2533 - 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- Visiting Fellow in Knee Reconstructive and Sport Medicine, Insall Scott Kelly Institute for Orthopaedics and Sports Medicine, New York, สหรัฐอเมริกา, 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2536
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Arthroplasty of Hip and Knee
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค