นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- การผ่าตัดกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลศิริราช, 2542
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Clinical Observer for spine surgery, Klinikun Larlsbad Langensteinbach, เยอรมัน, 2543
- AO Fellowship in Pelvic/Acetabulum Fracture Harborview Medical Center, University of Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Spine Surgery
- Complex Fracture Surgery
- Pelvic and acetabulum surgery
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค