นพ. สุรสิทธิ์ ซอและห์

Specialty: อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อารบิค, อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, สหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, สหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2548
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งวิทยา, Bone marrow transplantation, University of Washington and Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, สหรัฐอเมริกา, 2541-2545
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Bone marrow transplantation
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hematology, Oncology, Bone marrow transplantation
+ See More
Day Time Location
Mon209:30 - 12:3009:3012:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 20:0013:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:30 - 15:3009:3015:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sun110:00 - 15:0010:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค