นพ. สุรัตน์ ทองอยู่

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Critical Care Medicine, โรงพยาบาลศิริราช, 2544-2546
- Cardiology, โรงพยาบาลศิริราช, 2546-2548
- Interventional Cardiology, Austin Health, Melbourne, ประเทศออสเตเรีย, 2550-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cardiac Catheterization & Intervention
- Critical Care Cardiology
+ See More
Day Time Location
Wed418:00 - 20:0018:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค