นพ. สุริยะ จักกะพาก

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
การศึกษาหลังปริญญา:
- Department of Surgery, The University of Chicago, สหรัฐอเมริกา, 2530
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค