นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2535 - 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Functional gastrointestinal disorders
- Gastrointestinal Motility
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค