นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endovascular interventions, Park Hospital Leipzig, เยอรมนี, 2551-2552
- Endovascular Surgery, Nuremberg Southern Hospital, เยอรมนี, 2551
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค