นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2537
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Musculoskeletal Pain, Neurological Rehabilitation
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค