นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 19:3017:0019:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค