นพ. สุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Skull Base Head and Neck Surgery, Tokyo Medical and Dental University, ประเทศญี่ปุ่น, 2552 - 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Endoscopic - rigid and flexible (Sinus and Skull base)
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Thu517:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค