พญ. สุทธิพร เจณณวาสิน

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Psychiatry & Behavioral Sciences Mood Disorders, Stanford University School of Medicine, California, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Mood Disorders
- Psychotherapy (จิตบำบัด)
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 19:0013:0019:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค