นพ. สุวัฒน์ วิศิษฏสุนทร

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา, Laryngology
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2526
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 11:3009:0011:30ENT Center
Wed411:00 - 14:0011:0014:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค